I. Đặc điểm, tình hình:

Địa điểm trụ sở chính: ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 721515. Email: mgnhonbinh@gmail.com.

- Quá trình thành lập và phát triển: Trường Mầm non Nhơn Bình được thành lập vào tháng 2017 với tên trường Mầm non Nhơn Bình, với số học sinh là 216 trẻ.  cơ sở cũ là trường Vĩnh Liên mượn của Hội người hoa. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn đầu tư xây dựng trường với tổng diện tích 5.030 m2, gồm 11 phòng học (10 lớp mẫu giáo, 1 nhóm trẻ).

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Năm học 2019-2020, tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên là 30 người (23 biên chế và 05 hợp đồng). Trong đó Ban giám hiệu 3 (01 Hiệu trưởng, 02 phó Hiệu trưởng), 20 giáo viên dạy lớp, 07 nhân viên. Chi bộ Trường Mầm non Nhơn Bình hoạt động độc lập đến nay, luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh gồm 16 Đảng viên (chính thức 12/17) sinh hoạt chi bộ trường Mầm Non Nhơn Bình, thuộc Đảng bộ xã Nhơn Bình. Công đoàn cơ sở với 30 công đoàn viên, đạt Công Đoàn cơ sở vững mạnh. Chi đoàn gồm 16 đoàn viên, đạt chi đoàn xuất sắc. Về chuyên môn 18 giáo viên: 100% đạt chuẩn. Trong đó 11 Đại học, 01 cao đẳng, 06 trung cấp.

  - Cơ sở vật chất: Diện tích trường 5030m2, diện tích sử dụng 5030m2, gồm 11 phòng, trong đó có 11 phòng học, 1 văn phòng và 1 nhà bếp.

II. Những thành tích đã đạt được của đơn vị:

  Năm học 2018-2019, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Nhất khối thi đua.

III. Thành tích nổi trội của Cán bộ -Giáo viên - nhân viên:

1. Danh hiệu Viên phấn vàng: 1  giáo viên

 - Trần Thị Tám, đạt danh hiệu năm 2019

  2- CB - GV đã nghỉ hưu:

 - Nguyễn Thị Xuân

- Nguyễn Thị Phiêu

Trên đây là tóm tắt lịch sử hình thành của trường Mầm non Nhơn Bình và những thành tích nổi trội của nhà trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Nguyệt Vân